Deniz Tarım olarak gücümüzü sorumluluk sahibi, özgüvenli, yeniliklere açık, katma değer üreten, kaliteli hizmete inanan, çevreye duyarlı insan kaynağımızdan alıyoruz.

Başvurunuzun İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz’e ulaşması ile birlikte seçme/yerleştirme sürecimize adım atmış olursunuz.

Başvurunuz incelenecek ve mevcut boş pozisyonlar çerçevesinde değerlendirilecektir. Eğer başvurunuz pozisyonun gerektirdiği yeterliliklerle örtüşüyorsa, görüşmeye davet edilirsiniz.

Gönderdiğiniz özgeçmişler başvuru veri tabanında bir yıl boyunca saklanıp değerlendirmeye açık tutulur.

Deniz Tarım’da işe alım süreci, yıllık kadro planlarının oluşturulması ile başlar. Yıl içinde oluşabilecek kadro ihtiyaçları, terfiler, atamalar ve organizasyonel değişiklikler de göz önüne alınarak belirlenmektedir.

Değerlendirmeler pozisyona göre; birkaç aşamalı (İnsan Kaynakları, Departman Yöneticisi, Genel Müdürlük) mülakat yöntemi ile gerçekleştirilmektedir.

Teknik bilgi, tecrübe, kişisel özellikler ve şirket kültürümüze uyum gibi konularda değerlendirilen adaylar için son aşamada referans kontrolü yapılır. Tüm değerlendirmelerde olumlu bulunan adaylara iş teklif edilir ve işe alma prosedürleri gerçekleştirilir.

Görüşmeler sonucunda yerleştirilemeyen adayların başvuruları ileride doğabilecek olası ihtiyaçlarda değerlendirilmek üzere bir yıl boyunca başvuru veritabanında saklanır ve adaylara geri bilgi verilir.

Şirketin hedeflerine ulaşabilmesi, başarısının sürekliliğini sağlayabilmesi ve çalışanlarının memnuniyetini arttırabilmesi için bazı eğitimlere katılım sağlanabilmektedir. İç ve dış kaynaklı eğitimler, toplantılar, fuar ve tanıtımlara katılımlar gerçekleştirilmektedir.

Deniz Tarım’da çalışanların ücretleri yılda 1 kez piyasa ücret araştırması, enflasyon oranı ve kişinin performansına göre revize edilir. Çalışanların üstlendikleri pozisyon, öğrenim durumu, deneyimi, yabancı dil yeteneği gibi faktörler dikkate alınarak ücret skalaları oluşturulur.

Pazartesi-Cuma 09:00-18:00

Fabrikamızda çalışanlar için çalışma saatleri sezon dinamiklerine göre farklılık gösterebilmektedir.

Şirketimize iş başvurusunda bulunmak için; İş Başvuru Formunu doldurabilirsiniz. info@deniztarim.com adresine hazır özgeçmişinizi ekleyerek elektronik ortamda gönderebilirsiniz.